ENGLISH

Chính sách chất lượng

ISO 9001:2015


Trải qua thời gian đào tạo khá dài cùng với sự nỗ lực của các thành viên Shin Tung, nay các sản phẩm của Shin Tung thuộc các phạm vi dưới đây đã đạt được  Chứng nhận ISO 9001:2015, trong đó sản phẩm Công tắc phao thuộc phạm vi Sản phẩm/ thiết bị bơm đã được thay thế từ Chứng nhận ISO 9001:2000 bằng Chứng nhận ISO 9001:2015

Sản xuất, lắp ráp, gia công các loại gồm

Sản phẩm vệ sinh: bộ sen tắm, bộ xịt vệ sinh, ống dẫn.
Sản phẩm làm vườn: dây tưới cây, dụng cụ làm vườn.
Sản phẩm/ thiết bị bơm: ống dẫn, van và bộ điều khiển bơm
Sản phẩm/ thiết bị công nghiệp: đầu nối

ISO là tên viết tắt của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). ISO là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

Nhiệm vụ chính của tổ chức là xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn này thông thường trở thành luật định thông qua các hiệp định hay các tiêu chuẩn quốc gia. Do đó, tiêu chuẩn do ISO ban hành có hiệu lực áp dụng trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một trong những bộ tiêu chuẩn do tổ chức ISO ban hành.

ISO 9001 là một phần của ISO 9000, đây là một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Tính đến năm 2018, phiên bản mới nhất của ISO 9001 là phiên bản ISO 9001:2015. Đây là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức ISO phát triển và ban hành vào 15/9/2015 (phiên bản ban đầu được ban hành năm 1987).

 

Để đạt được Chứng nhận ISO 9001:2015, Shin Tung đã đáp ứng được các điều kiện sau:

Công ty đã xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hệ thống quản lý chất lượng của mình
Đã thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 9001 bởi Tổ chức chứng nhận SGS Việt Nam
Duy trì vận hành hệ thống và hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO 9001


Chứng nhận ISO 9001:2015 tạo niềm tin với các Khách hàng và Đối tác bằng chính chất lượng sản phẩm Shin Tung mang lại.

Shin Tung sẽ liên tục cải tiến và nâng cao Hệ thống quản lý chất lượng của mình nhằm thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng và Đối tác.