tiếng việt

2023

ISO 14001:2015 CERTIFICATION

ISO 14001:2015 CERTIFICATION

Chào các bạn!

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý các tài nguyên về môi trường; tuân thủ các quy định, luật định hiện hành của chính phủ; kiểm soát các mối nguy về môi trường.... Shin Tung đã thiết lập, được đánh giá và chứng nhận đáp ứng yêu cầu của ISO 14001:2015 với các phạm vi chứng nhận sau:

Sản xuất, lắp ráp, gia công các loại gồm

  • Sản phẩm vệ sinh: bộ sen tắm, bộ xịt vệ sinh, ống dẫn.
  • Sản phẩm làm vườn: dây tưới cây, dụng cụ làm vườn.
  • Sản phẩm/ thiết bị bơm: ống dẫn, van và bộ điều khiển bơm
  • Sản phẩm/ thiết bị công nghiệp: đầu nối

 

 

ISO là tên viết tắt của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). ISO là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

Nhiệm vụ chính của tổ chức là xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn này thông thường trở thành luật định thông qua các hiệp định hay các tiêu chuẩn quốc gia. Do đó, tiêu chuẩn do ISO ban hành có hiệu lực áp dụng trên toàn thế giới.

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái,…

Ngày 14/09/2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001:2004.

 

Để đạt được Chứng nhận ISO 14001:2015, Shin Tung đã đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Công ty đã xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 vào hệ thống quản lý môi trường của mình
  • Đã thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 14001 bởi Tổ chức chứng nhận SGS Việt Nam
  • Duy trì vận hành hệ thống và hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO 14001

Shin Tung cam kết không ngừng cải thiện tiêu chuẩn An Toàn - Sức Khỏe – Môi Trường (EHS) tại nơi làm việc và luôn xem đó là một giá trị cốt lõi trong hoạt động của chúng tôi, tuân thủ Luật EHS tại Việt Nam và những điều luật khác có liên quan, xây dựng một môi trường làm việc có tiêu chuẩn cao về EHS nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tất cả cá nhân đang làm việc, viếng thăm hoặc sống gần nhà máy của chúng tôi, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và thực hiện cải tiến liên tục

Chính sách môi trường của Shin Tung được đúc kết ngắn gọn như sau:

"LÀM VIỆC VỚI ĐAM MÊ, THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÔNG TY VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN CÙNG NHAU HOẠT ĐỘNG BỀN VỮNG"

 

Thân ái!

Shin Tung Việt Nam.