tiếng việt

2024

INDEPENDENT VERIFICATION REPORT WITH THE INTERNATIONAL STANDARD ISO 14064-1:2018 GREENHOUSE GASES

INDEPENDENT VERIFICATION REPORT WITH THE INTERNATIONAL STANDARD ISO 14064-1:2018 GREENHOUSE GASES

Chào các bạn, Năm 2024 là năm đầu tiên Công ty TNHH Shin Tung Việt Nam đánh giá lượng phát thải Khí nhà kínhnăm 2023 theo tiêu chuẩn ISO 14064-1, đồng thời lập báo cáo phát thải Khí nhà kính, giải trình lượng phát thải Khí nhà kínhvới các đơn vị bên ngoài, để thể hiện quyết tâm và sách lược trong quản lý giảm thiểu lượng phát thải Khí nhà kính. Báo cáo phát thải Khí nhà kính đ&a...

Read more