ENGLISH

2023

CẬP NHẬT BÁO CÁO KIỂM NGHIỆM REACH & ROHS DÂY LỚP TRONG PVC 2023

CẬP NHẬT BÁO CÁO KIỂM NGHIỆM REACH & ROHS DÂY LỚP TRONG PVC 2023

Thông tin đến Quý Khách hàng!

Hiện có bảng cập nhật Báo cáo kiểm nghiệm Reach và Rohs Dây lớp trong PVC màu đen cùng với hạt nhựa PVC đen của Công ty Shin Tung sản xuất và sử dụng, đã được xác nhận bởi Công ty kiểm nghiệm TUV Rheinland. Kính mời Quý Khách hàng xem các bảng báo cáo mới này.

 

 

Thân ái!

Shin Tung Việt Nam