tiếng việt

2024

INDEPENDENT VERIFICATION REPORT WITH THE INTERNATIONAL STANDARD ISO 14064-1:2018 GREENHOUSE GASES

INDEPENDENT VERIFICATION REPORT WITH THE INTERNATIONAL STANDARD ISO 14064-1:2018 GREENHOUSE GASES

Chào các bạn,

Năm 2024 là năm đầu tiên Công ty TNHH Shin Tung Việt Nam đánh giá lượng phát thải Khí nhà kính năm 2023 theo tiêu chuẩn ISO 14064-1, đồng thời lập báo cáo phát thải Khí nhà kính, giải trình lượng phát thải Khí nhà kính với các đơn vị bên ngoài, để thể hiện quyết tâm và sách lược trong quản lý giảm thiểu lượng phát thải Khí nhà kính.

Báo cáo phát thải Khí nhà kính đã được thẩm tra bởi Tổ chức CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CERTIFICATION (VIỆT NAM).

 

ISO 14064 là tiêu chuẩn Quốc tế, cung cấp rõ ràng và nhất quán yêu cầu cho việc định lượng, giám sát, báo cáo, xác nhận/xác minh lượng phát thải và loại bỏ Khí nhà kính. Tiêu chuẩn này hướng đến mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc hình thành nền kinh tế carbon thấp, đồng thời mang lại lợi ích cho các tổ chức, cá nhân đề xuất dự án Khí nhà kính và các bên quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.

ISO 14064-1 thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 14064. Phiên bản đầu tiên của ISO 14064-1 là ISO 14064-1:2006 - được ban hành lần đầu tiên vào tháng 03 năm 2006, sau này được cập nhật thành ISO 14064-1:2018 vào tháng 12 năm 2018.

ISO 14064-1 giúp Doanh nghiệp ghi lại lượng phát thải Khí nhà kính của công ty mình theo cách có cấu trúc và hoạt động rõ ràng để giảm lượng khí thải carbon. Nó cung cấp khuôn khổ cho việc tính toán Khí nhà kính và xác minh báo cáo phát thải. Bằng cách áp dụng tiêu chuẩn ISO 14064-1, Doanh nghiệp có thể thực hiện các hành động bảo vệ môi trường một cách công khai, minh bạch và truyền đạt chúng đến với mọi người.

Mục đích của báo cáo lần này, Công ty TNHH Shin Tung Việt Nam tự xác định được các nguồn phát thải trực tiếp gây ra Khí nhà kính trong phạm vi của Công ty, nhằm thúc đẩy Công ty liên tục giảm phát thải và hoạt động bền vững, Khách hàng hiểu được quyết tâm của Công ty trong việc quản lý Khí nhà kính.

Thân ái!

Shin Tung Việt Nam