ENGLISH

KHỚP NỐI

Code 102DGP01
Tê ống gas
  • Array

Nguyên liệu:

Thân: Brass

Quy cách :

Đường kính: Ø 10.5mm

  • Mua hàng trực tuyến XXXXX XXXXX

Special Feature:
 
Material - Brass