ENGLISH

BỘ TƯỚI CÂY - RỬA XE

Code 105PPN14
Đầu phun nước bằng đồng 1022
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array

Nguyên liệu:

Thân: Brass 58%
Zoong tròn và dẹp: EPDM

Quy cách :

Nối: From Pipe inner Ø16mm - Ø20mm

  • Mua hàng trực tuyến XXXXX XXXXX

Special Feature:
 
Water volume adjustable
 

NOTICE

"Butterfly clamp required"