ENGLISH

BỘ TƯỚI CÂY - RỬA XE

Code 105BPN005
Đầu Phun Nước Điều Chỉnh
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array

Nguyên liệu:

Thân: Brass

Quy cách :

Răng nối: 1/2" (21)
Nhiệt độ hoạt động: 0 - 60°C
Môi trường làm việc: Water
Phạm vi hoạt động (Nước phun 45°): Range > 10 meter
Thể tích nước: 1kg/cm² - 4.3L /min ; 10kg/cm² - 13L /min

  • Mua hàng trực tuyến

 

Điểm đặc biệt:

Góc điều chỉnh: 90-180 độ

Vui lòng vào trực tiếp đường dẫn này để xem Video Hướng dẫn lắp đặt:

https://bit.ly/3oKqFUy